Vandværkets Historie

Andelsselskabet Tørring Vandværk blev stiftet i 1914.

I 1970 blev vandværket i Gl. Tørring lagt ind under værket i stationsbyen. Der forelå en indvindingstilladelse på 450.000 m3 årligt, og i 1991 udpumpede vi ca. 460.000 m3, hvoraf mejeriet aftog ca. 100.000 m3. I 1994 blev der opsat vandmålere hos alle forbrugere, og det har igennem årene betydet et kraftigt fald i de udpumpede mængder, samtidig med at mejeriet indstillede produktionen, idet værket i dag udpumper ca. 168.000 m3, hvoraf de ca. 12.000 m3 leveres til Hjortsvang. Da indvindingstilladelsen danner grundlag for afregning til amtet for registrering af grundvandsforekomster, er denne blevet sænket til 250.000 m3 årligt.

I 1984 blev det nye vandværk på Østergade 23 taget i brug, og i årenes løb er vandproduktionen på de øvrige små værker blevet lukket, og boringerne er proppet af.

Historie

Den gamle del af vandværket på Østergade. De nye bygninger kan ses på forsiden.

Vandværket indvinder i dag vand fra 2 boringer, der hver for sig kan levere hele forbruget, så vi er altså sikret rigelig vand også i fremtiden.

Der i dag tilsluttet ca. 1.200 medlemmer/forbrugere på vandværkets forsyningsnet.

100 års Jubilæumsskrift

Vandværkets 100 års jubilæumsskrift kan afhentes på vandværkets kontor i den oplyste åbningstid.

 

Images