Tørring Vandværk a.m.b.a.

Målerkontrol og udskiftning

 

Kontrol og udskiftning

Vi kontrollerer løbende vandmålerne, for at afregningen bliver mest fair og betryggende for alle forbrugere. Kontrollen sker ved løbende stikprøvekontroller.

Udskiftning og stikprøvekontrol hvert 6. år. I praksis betyder ordningen, at der skal udtages et antal målere til kontrol hvert 6. år.
Hvis målerne godkendes af akkrediteret kontrolinstans kan alle målerne i samme parti sidde i yderligere 6 år.
Vandværkets kontrolsystem er etableret efter gældende lovbekendtgørelse.

 

Nye ultralydsmålere

Vandværket har udskiftet alle ca. 1.100 vandmålere. Udskiftningen blev foretaget for at få en mere korrekt aflæsning og samtidig slippe for de årlige aflæsningskort til vandværket. Vandmålerne med ultralyd garanterer høj målenøjagtighed, lang levetid med ca. 14-16 år og har ingen bevægelige dele. De er samtidig elektroniske og overfører målerstanden til vandværket til den årlige opgørelse. Målerne er miljøvenlige og danskproducerede. Foruden volumenvisning viser displayet en række informationskoder, bl.a. lækovervågning, hvormed vandspild kan opdages meget hurtigt. Du vil ikke mere modtage årsaflæsningskort til udfyldelse og returnering til vandværket. 

 

Fejl i vandmåleren

Du kan få kontrolleret vandmåleren, hvis du mener der er fejl i dit vandforbrug. Vi nedtager måleren og sender den til kontrolmåling. Samtidig opsætter vi en ny måler. Målertesten koster ca. kr. 2.000. Hvis der er fejl på vandmåleren, betaler vandværket for målertesten og afregner samtidig et forkert forbrug. Hvis måleren måler indenfor de angivne tolerancer vil vandværket opkræve de påløbne omkostninger hos den pågældende forbruger.


Når du skal have fat i os


 

 

Tørring Vandværk A.m.b.a.
Østergade 23
7160 Tørring
Tlf. : 75 80 16 51


 

Mangler du vand?

Ølholm El
Banevej 9, Ølholm
7160 Tørring
Tlf.: 7580 5455


 

Forespørgsel om regninger

Kasserer Bente Ladegaard

Ringvænget 5, 8722 Hedensted    
Tlf.: 2961 6075
Mail: bogholder@torringvand.dk


 

Spørgsmål om driften

Driftsansvarlig Jimmi Pedersen 
Bygade 25             
7160 Tørring                            
Tlf.: 27 82 22 49
Mail: drift@torringvand.dk


 

Øvrige spørgsmål til  vandværket                                                 
Formand Carsten Nim Pedersen
Lydiavej 3
7160 Tørring
Telf: 2020 2786
Mail: formand@torringvand.dk

 


 

Vi samarbejder med 

 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 9.7º dH


Senest målt den: 28-09-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt