Regulativ

Fælles Regulativ for private almene vandforsyninger i Hedensted Kommune 2017

Regulativet er udført i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20. oktober 2008, af Hedensted Kommunalbestyrelse efter forhandling med de private almene vandværker i kommunen.

Hele regulativet med underskrift kan downloades / læses her >>> 

Billede 5 Til H Side 280X600px