Tørring Vandværk A.m.b.a.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 18. august 2020.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Anden behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
  3. Eventuelt.

Der var mødt bestyrelsen og 1 suppleant.

  1. Suppleant Leif Iversen blev valgt til dirigent, og han konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.

  2. Herefter fik formanden ordet, og han gennemgik derefter samtlige ændringsforslag.
    De fremsatte forslag blev sat under afstemning og vedtaget enstemmigt af de fremmødte.

  3. Eventuelt.
    Der var ikke noget til dette punkt.

Formanden takkede de fremmødte og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for slut.

Download referatet her...⬇️