Salg / Ejerskifte

Tørring Vandværk slutafregner vandforbrug og beregner, i h. t. gældende takstblad refusionsopgørelse til ejere, ved salg/ejerskifte. 

Vandværket skal alene bede om ny ejer(e)s navn for fremtidig kommunikation og fremsendelse af årsopgørelse.

OBS!! Hvis du tidligere har betalt vandafgiften via Betalingsservice (NETS) skal du huske at få slettet betalingsaftalen ved salg af ejendommen. 

Målerinformation
Tilflytters navn m.v.
Fraflytters nye adresse m.v.

 

 

Billede 11 Til H Side 280X600px