Opkrævningsterminer

Der udsendes 2 årlige opkrævninger. Ultimo januar sendes årsopgørelsen for det foregående forbrugsår samt 1' a'conto opkrævning med forfald d. 10. februar. Regningen består af opgørelse for sidste kalenderår og a'conto regning for indeværende år. Årsopgørelsens saldo indregnes i a'conto regningen for indeværende år. Ultimo juli fremsendes 2' a'conto opkrævning med forfald d. 10. august. 

Vandregningen består af tre dele:
- forbrugt vand
- en fast årlig tilslutningsafgift
- vandskat til staten

Priserne fremgår af takstbladet. Der tillægges moms til alle priser.

Sammen med regningen følger et indbetalingskort, hvor man kan tilmelde sig Betalings-Service via NETS, hvis man ønsker at de fremtidige vandregninger betales automatisk. Selve tilmeldingen til NETS foretages via eget pengeinstitut.

For sen betaling

Hvis regningen betales for sent og det bliver det nødvendigt at udsende rykkere, tillægges et gebyr på kr. 100,- pr. rykker. Ved hel eller delvis manglende betaling fremsender  vandværket et lukkevarsel med angivelse af hvornår vandværket, ved fortsat manglende betaling, vil lukke for vandtilførslen. De i årets løb i alt tilskrevne  gebyrer fremgår af årsopgørelsen.

NB. Hvis du flytter skal du huske at slette en eventuel betalingsaftale hos Betalings-Service (NETS). Ellers risikerer du, at der efter flytningen stadig vil blive trukket penge på din konto, da betalingsaftalen er knyttet til ejendommens forbrugsnummer. Du kan slette betalingsaftalen i din netbank eller ved at kontakte dit pengeinstitut.

Billede 12 Til H Side 280X600px