Målerkontrol og udskiftning

Kontrol og udskiftning

Vi kontrollerer løbende vandmålerne, for at afregningen bliver mest fair og betryggende for alle forbrugere. Kontrollen sker ved løbende stikprøvekontroller.

Udskiftning og stikprøvekontrol hvert 6. år. I praksis betyder ordningen, at der skal udtages et antal målere til kontrol hvert 6. år.
Hvis målerne godkendes af akkrediteret kontrolinstans kan alle målerne i samme parti sidde i yderligere 6 år.
Vandværkets kontrolsystem er etableret efter gældende lovbekendtgørelse.

Nye ultralydsmålere

Vandværket har udskiftet alle ca. 1.100 vandmålere. Udskiftningen blev foretaget for at få en mere korrekt aflæsning og samtidig slippe for de årlige aflæsningskort til vandværket. Vandmålerne med ultralyd garanterer høj målenøjagtighed, lang levetid med ca. 14-16 år og har ingen bevægelige dele. De er samtidig elektroniske og overfører målerstanden til vandværket til den årlige opgørelse. Målerne er miljøvenlige og danskproducerede. Foruden volumenvisning viser displayet en række informationskoder, bl.a. lækovervågning, hvormed vandspild kan opdages meget hurtigt. Du vil ikke mere modtage årsaflæsningskort til udfyldelse og returnering til vandværket. 

Fejl i vandmåleren

Du kan få kontrolleret vandmåleren, hvis du mener der er fejl i dit vandforbrug. Vi nedtager måleren og sender den til kontrolmåling. Samtidig opsætter vi en ny måler. Målertesten koster ca. kr. 2.000. Hvis der er fejl på vandmåleren, betaler vandværket for målertesten og afregner samtidig et forkert forbrug. Hvis måleren måler indenfor de angivne tolerancer vil vandværket opkræve de påløbne omkostninger hos den pågældende forbruger.

Billede 14 Til H Side 280X600px